Rug & Nek

Nekpijn

Bij nekpijn is een MRI-scan nodig. In sommige gevallen is een botscan wenselijk om actief letsel aan de facetgewrichtjes aan te tonen.

Pijn aan de bovenrug

De oorzaak van pijn aan de bovenrug ligt vaak bij de spieren. Er is een veelal een samenhang met de spieren van de schouderbladen. Soms is er een letsel aan de schouder of nek. In andere gevallen is er toch een  probleem met een bot of een gewricht.
Een grondig klinisch onderzoek moet toelaten een juiste diagnose te stellen. Daarbij kan een SPECT-scan uitsluitsel brengen.

Pijn aan de onderrug

Veel mensen hebben pijn aan de onderrug. De klachten variëren van heel lichte pijn tot situaties die de bewegingsmogelijkheden ernstig beperken. De pijn is niet altijd een juiste indicator voor de ernst van de situatie.
Soms wordt de ergste pijn veroorzaakt door spierspanning. Onderliggend zien we vaak een klein of groter probleem met de tussenwervelschijf en/of facetgewrichtjes in de wervelzuil. Deze oorzaken worden vaak pas na enige tijd duidelijk.
Als het probleem al langer bestaat, kunnen de romp- en beenspieren zwakker worden, of juist te stijf en gespannen. Of er kan een combinatie van beide toestanden optreden.  Hierdoor wordt de pijn soms onderhouden.

Fysieke therapie kan in veel gevallen helpen of zelfs noodzakelijk zijn. De effecten daarvan zijn meestal pas na enige tijd merkbaar.

Soms blijft de diagnose vaag, de rug is immers een ‘diepliggend orgaan’: de wervels van de lage rug liggen zeer diep in het lichaam. Als de oorzaak daar te vinden is, kan de plek die de pijn veroorzaakt dus niet zomaar aangeduid worden. Op andere plaatsen in het lichaam, kan pijn soms uitgelokt worden door op bepaalde plaatsen te drukken. In de rug is dat meestal niet mogelijk.

Op een röntgenfoto zal de oorzaak pas duidelijk worden als er al langdurige slijtage is, of bij enkele heel specifieke afwijkingen. Een MRI-scan kan nuttig zijn. Soms is ook een SPECT-scan aan te raden. Technische onderzoeken zoals MRI en SPECT zijn enkel zinvol in combinatie met een grondige bevraging van de patiënt en een klinisch onderzoek.

Uitstralingspijn in de benen

Uitstralingspijn in de benen is nauw verbonden met letsels van de lage rug. Veelal is het een bijverschijnsel van slijtage in de onderrug. Soms worden de hersenen ‘gefopt’ door diepe lokalisatie van het letsel. Soms vervangt de slijtage de plaats waar de zenuwen in de rug lopen. Dit kan traag gebeuren door vervorming, of plots door een prop uit de discus (hernia).
Een MRI-scan is aangewezen om de juiste diagnose te stellen, een CT-scan kan in sommige gevallen nuttig zijn.

‘Zwakke benen’, slecht evenwicht, beperking wandelafstand

Deze symptomen sluiten aan bij slijtage van de onderrug. De gevorderde slijtage, die vaak lange periodes van rugpijn heeft veroorzaakt, vervormt de wervels. Soms neemt die vervorming een deel van het wervelkanaal in waardoor er minder plaats over blijft voor de zenuwen. In rust vormt dat geen probleem, maar wel bijvoorbeeld tijdens het stappen.
Een MRI-scan is noodzakelijk voor een juiste diagnose, eventueel een CT-scan. Bij grotere vervormingen zijn röntgenfoto’s nodig. Opgelet: pijn in de benen kan nog vele andere oorzaken hebben.

Uitstralingspijn in de armen

Uitstralingspijn in de armen kan veroorzaakt zijn door vervormingen in de wervels van de nek. Het principe is hetzelfde als in de onderrug (zie onderrug).

Een grondige ondervraging in klinisch onderzoek zijn nodig om een eerste onderscheid te maken met andere oorzaken. Beeldvorming met MRI is noodzakelijk. Een EMG (elektromyografie) kan nuttig zijn.