Consultaties

Consultaties

Noodzakelijke documenten

Betaling van de consultaties

Ereloonsupplementen

Testuitslagen en medische verslagen

Consultaties

Waar en wanneer

Waar vinden de orthopedische consultaties plaats?
De consultaties gebeuren in het AZ Maria Middelares, Buitenring St-Denijs 30, 9000 Gent (gebruik in GPS desnoods het oude adres: Kortrijksesteenweg 1026, Gent).

Waar bevindt zich de polikliniek Orthopedie in het ziekenhuis AZ Maria Middelares?
De raadpleging gebeurt op het gelijkvloers. U kan zich aanmelden aan de elektronische kiosken of de weg vragen aan het onthaal.

Ik heb een afspraak voor een consultatie. Moet ik mij aanmelden ?
Neen, u hoeft zich niet aan te melden. Uw naam wordt afgeroepen zodra u aan de beurt bent.

Zijn er orthopedische raadplegingen op afspraak in het weekend?
Neen, in het weekend zijn er momenteel geen orthopedische consultaties. Volg deze site voor eventuele veranderingen.

Noodzakelijke documenten

Welke documenten dien ik bij een consultatie mee te nemen naar het ziekenhuis en af te geven aan het secretariaat?

• Identiteitskaart

• Bestaande beelden / onderzoeken (of de codes om ze via internet te raadplegen).

Een verwijsbrief van de huisarts is niet verplicht.

Betaling van consultaties

Kan ik betalen met Bancontact?
Momenteel is er enkel mogelijkheid om cash te betalen. Alsook via de Payconiq app is er mogelijkheid tot betaling.

Kan ik betalen met een kredietkaart (Visa, Mastercard, …)?
Neen, voorlopig kan u bij ons niet met een kredietkaart betalen.

Ik heb mijn RIZIV-briefje voor het ziekenfonds verloren. Wat moet ik doen om teruggave te krijgen van de mutualiteit?
U kan een duplicaat van uw RIZIV-briefje vragen op het secretariaat.

Ik heb een consultatie of ambulante behandeling betaald met een overschrijving. Wanneer en hoe krijg ik het RIZIV-briefje voor het ziekenfonds?
Na ontvangst van de betaling (dit kan enkele dagen duren) wordt het RIZIV-briefje naar het postadres van de betaler (vermeld op het bankuittreksel) gestuurd.

Is er een derdebetalerssysteem, waarbij ik enkel dat deel betaal dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald?
Neen. Bij ons betaalt u steeds het volledige bedrag, waarna uw ziekenfonds u een deel zal terugbetalen.

Ik ben in schuldbemiddeling. Hoe gebeurt de betaling?
U moet dit op voorhand melden aan ons secretariaat en ons de naam en het adres van uw advocaat/beheerder bezorgen. Wij sturen de factuur naar uw beheerder. Hij of zij zal ook het RIZIV-briefje voor het ziekenfonds via de post toegestuurd krijgen.

Ik verblijf in een instelling. Hoe gebeurt de betaling?
De instelling waarin u verblijft, moet u specifieke documenten meegeven. Dit kunnen klevers zijn of formulieren. U moet deze aan de medewerkers van het secretariaat overhandigen.

Ik heb een sportongeval (ik ben aangesloten bij een club) en/of een schoolongeval gehad. Hoe gebeurt de betaling van de kosten?
U dient eerst zelf alle kosten te betalen (dokterskosten, eventuele medicatie, eventuele kosten van de radiografie, enz.). U houdt alles goed bij in een dossier. Als alle behandelingen beëindigd zijn, dient u alles in bij uw ziekenfonds. U vermeldt daarbij dat het gaat om een sportongeval of een schoolongeval. Het ziekenfonds bezorgt u dan een overzicht van de bedragen die het terugbetaalt op elke behandeling. Als u dit overzicht vervolgens aan de verzekering bezorgt, zal u dan ook het resterende bedrag teruggestort krijgen.

Ik heb een arbeidsongeval gehad. Hoe gebeurt de betaling?
De betaling van een arbeidsongeval wordt soms een deel van het bedrag rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij geregeld. U moet ons daarom de naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij bezorgen, evenals het polisnummer. Uw werkgever kan u deze informatie geven. U moet door ons ook een medisch attest laten invullen. Dit attest kan u aan uw werkgever vragen.

lk kreeg een gipsimmobilisatie tijdens de consultatie. Wanneer krijg ik mijn factuur voor het materiaal voor immobilisatie, zoals gebruikte gipsrollen?
Dit kan enkele maanden duren. De dienst Tarificatie van het ziekenhuis behandelt dit type van factuur.

Ik kreeg een inspuiting met cortisone tijdens de consultatie. Wanneer krijg ik de factuur van de cortisone-inspuiting?
Dit kan enkele maanden duren. De dienst Tarificatie van het ziekenhuis behandelt dit type van factuur.

Ereloonsupplementen

Mogen de artsen ereloonsupplementen aanrekenen?
Ja, de artsen zijn niet-geconventioneerd. Dat betekent dat zij geen extra sociale voordelen ontvangen van de overheid, maar ook dat ze niet verplicht zijn te werken aan het tarief uit het nationaal akkoord tussen geneesheren en ziekenfondsen. In principe kunnen zij dus in sommige omstandigheden hogere bedragen aanrekenen. Meer informatie is te verkrijgen bij de medewerkers.

Testuitslagen en medische verslagen

Ik heb een arbeidsongeval gehad. De verzekeringsarts heeft me opgroepen om testuitslagen, attesten en medische verslagen voor te leggen. Waar kan ik die krijgen?
Alle uitslagen van medische beeldvorming (RX, CT, echo) kan u krijgen op de dienst Radiologie van het ziekenhuis. Resultaten van botscan en SPECT-scan kan u krijgen op de dienst Nucleaire Geneeskunde.
Medische verslagen (operatieverslagen of verslagen van een of meerdere consultaties) kan u krijgen op het secretariaat.

Ik kom op consultatie om een testresultaat te bespreken. Zijn die resultaten in het ziekenhuis (bij mijn arts) aanwezig?
De resultaten van onderzoek verricht in het AZ Maria Middelares en op de campus aan de Kortrijksesteenweg bevinden zich in uw elektronisch medisch dossier. Zowel de arts als u, de patiënt, kan ten minste een afschrift van dit dossier raadplegen, desnoods via een andere arts.
Van de resultaten van onderzoek(en) verricht in een ander ziekenhuis of in een externe praktijk vraagt u best een kopie die u meebrengt u als u de resultaten wil bespreken.
De praktijk leert ons dat resultaten van die onderzoek(en) niet steeds tijdig en op het juiste adres worden bezorgd – bijvoorbeeld omdat ze door de dienst in het andere ziekenhuis naar een oud adres verzonden werden. Het is belangrijk na te gaan of zowel het onderzoek als het verslag van het onderzoek beschikbaar zijn wanneer u op consultatie komt.