Voet & Enkel

Hallux valgus

Hallux valgus is het syndroom waarbij een grote teen een duidelijke afwijkende stand vertoont. Dit houdt verband met het doorzakken van de achtervoet (valgus, hyperpronatie, platvoet), de lengte van de eerste teen, het type schoeisel en de eigen aanleg. Hallux valgus is onomkeerbaar. De evolutie ervan kan wel worden vertraagd door het gebruik van steunzolen, (kleine veranderingen in) schoenkeuze, en eventueel door oefeningen.

Bij een heelkundige ingreep wordt het gewricht aan een zijde losgemaakt, de hoek tussen de eerste twee middenvoetsbeentjes verkleind, het gewricht aan de andere zijde weer aangespannen en soms ook de eerste teen nog recht gezet en wat ingekort. Daardoor komt de grote teen terug recht te staan en wordt de verdikking, knobbel of bult aan de zijkant van het gewricht van de grote teen weggenomen.

Arthroscopie/endoscopie

Een arthroscopie (of endoscopie) is bij een groot publiek bekend onder de term kijkoperatie. Dit is operatie waarbij de chirurg de huid niet breed moet openleggen om zicht op het letsel of op de chirurgische handelingen te krijgen. In plaats daarvan wordt een soort smalle kijkbuis ingebracht waarop een camera is vastgemaakt. Andere instrumenten worden dan langs andere kleine openingen ingebracht.

Een arthroscopie gebeurt slechts bij zeer specifieke heelkundige ingrepen en in zeer specifieke lichaamsdelen (bv de knie). De techniek verschilt van die van de klassieke chirurgie en vereist gespecialiseerde vaardigheid en gerichte oefening van de chirurg.

Endoprothese

Een endoprothese is een methode om het contactoppervlak tussen twee botten te vervangen door kunstmatige materialen. Het bekendste voorbeeld is de kunstheup. Dit type prothese kan ook voor het gewricht tussen onderbeen en sprongbeen (het enkelgewricht) worden aangewend.

Bij de ingreep opent de chirurg de enkel, neemt aan beide zijden wat bot weg en vervangt dit door een daarvoor bedoelde metalen laag. Tussen deze metalen lagen komt dan een voorgevormd stuk kunststof. Zo wordt dus het oorspronkelijke contactoppervlak (of gewricht) vervangen door twee contactoppervlakken.

Dit geeft een goede nabootsing van de natuurlijke beweging van de enkel, waarbij slijtage door frictie beperkt blijft. Niettemin blijft slijtage blijft mogelijk. Bij jongere of actievere mensen zal die slijtage sneller optreden. Bij hen is er dan ook meer en vroeger risico op mechanisch falen (stukgaan) van de prothese.

Arthrodese

De meeste gewrichten kunnen niet of niet adequaat worden vervangen. Sommige gewrichtjes bewegen ook van nature nauwelijks. Als deze gewrichten pijn veroorzaken, kan het aangewezen zijn ze uit te schakelen door de betrokken botjes aan elkaar te doen groeien. Dit operatief vastzetten van een gewricht wordt arthrodese genoemd.

Peesletsels

Info volgt.

Diabetische voet

Info volgt.