Heup

Heupprothese

Soms is het beter de vervormde en/of versleten oppervlakken van het heupgewricht volledig te vervangen door kunstmatige uiteinden. Deze implantaten zijn ondertussen behoorlijk gesofisticeerd, en het resultaat ervan is vandaag bijzonder goed te voorspellen.